ASIC natječaj

TKO:

Osnivač studentskog natječaja ASIC je Adria Hotel Forum (Proficiscor d.o.o.).

Adria Hotel Forum je stručna konferencija na temu Investicija u hotelskoj industriji održana po prvi put 2013.godine pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma, Udruženja poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), Udruge malih i obiteljskih hotela (OMH), Hrvatske gospodarske komore (HGK), Istarske županije i Grada Zagreba.

Konferencijom se želi potaknuti diskusija unutar sektora, umrežiti informacije i potaknuti brži i kvalitetno usmjeren razvoj na hotelsku industriju. Tema Foruma je uvijek vezana uz investicije, no dodatno i za sve aktivnosti koje potiču razvoj turističkog sektora. Tema Adria Hotel Foruma 2014.godine je “Investicije i inovacije u hotelskoj industriji”.

Pokrovitelji su Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), Howath HTL, Hrvatska i Glion Institute of Higher Education.

Žiri:

 • Dr. sc. Sanja Čižmar, Horwath HTL
 • Marina Franolić, AHF
 • Kristian Šustar, HUP- Zagreb
 • predstavnik Glion Institute of Higher education

Nagrade:

 1.nagrada: 3-dnevno putovanje u Budimpeštu, sponzorirano od InterContinental Budapest 5*

2.nagrada: 3-dnevni smještaj u hotelu Miramar 3* u Rapcu, sponzorirano od Valamar Hotels & Resorts

3.nagrada: Poklon paket Školske knjige i Brokula&Ž

 

ŠTO:

ADRIA – Natječaj je međunarodni no tema je uvijek vezana uz Adria regiju.

STUDENT – Studenti su najjači mogući pokretači inovacija, projekata i proizvoda nove generacije.

INNOVATION – Inovacija je primjena nove i poboljšane ideje, postupka, dobra, usluge i/ili procesa koja u primjeni donosi nove koristi ili kvalitetu.

CONTEST – Natječaj se organizira kako bi se najbolje ideje i timovi prezentirali stručnjacima iz struke.

 

ZAŠTO:

ASIC potiče

 • Ideje koje su uzbudljive i inovativne
 • Ideje koje za krajnji cilj imaju podizanje kvalitete proizvoda i usluga u turizmu
 • Ideje koje će potaknuti produktivnost u turizmu
 • Ideje koje će područje/ regiju/ državu predstaviti kao zanimljivu destinaciju i izvan trenutne ponude 

 

PROGRAM:

TEMA ASIC-a:

Inovativni modeli/ projekti/ proizvodi koji će potaknuti produženje turističke sezone u Hrvatskoj. Više o temi ovdje.

TKO se može prijaviti:

 • ASIC je otvoren za sve studente 3., 4. i 5. godina studija. Studenti/ članovi tima ne moraju biti s istog fakulteta
 • Svaki tim mora imati najmanje 4, a najviše 6 članova
 • Svaki tim može podnijeti prijavu za samo jedan projekt
 • Jedna osoba može biti član samo jednog tima

KADA se natječaj odvija:

01.11. objava natječaja

15.12. prijava timova (prijavnicu možete naći ovdje i ispunjenu ju poslati na mail marina@adria-forum.eu)

19.12. zadnji dan za postavljanje pitanja

22.12. odgovori na pitanja (sva pitanja i odgovori će se dostaviti svim prijavljenim timovima)

20.01. 2014 online predaja materijala 1.kruga (Predaja se također vrši online; sve upute nalaze se na Internet stranici natječaja)

27.01. objava rezultata 1.kruga

11.02. prezentacija odabranih projekata pred žirijem i odluka žirija o dobitnicima

13.02. prezentacija nagrađenih projekata na Adria Hotel Forumu

GDJE:

Svi sudionici će se na natječaj prijaviti online.

Projekti koji budu odabrani za 2.krug će održati prezentaciju projekta pred žirijem u Hotelu Westin 11.02.2014.godine.

Nagrađeni projekti će biti prezentirani svim sudionicima Adria Hotel Foruma u Hotelu Westin 13.02.2014.godine

KAKO:

Model istraživanja i predstavljanja projekta:

 • Istražiti ciljanu skupinu turista i njihove kriterije/ obrasce  te slijedom istih predstaviti proizvod/ projekt koji istu ciljanu skupinu, ili različitu (ako za cilj ima promjenu tržišnog segmenta) animira za dolazak na odabrano područje
 • Bitno je sagledati sve elemente turizma koji uključuju i način dolaska gostiju i njihove preference i očekivanja ne samo uz vezani proizvod
 • Minimalno područje može obuhvaćati prostor od 20.000 stanovnika, a najveće područje koje će jedan tim obuhvatiti može biti područje Republike Hrvatske

Format:

Projekt smije imati najviše 30 stranica, uključujući priloge. Projekt treba biti napisan na računalu, u Times New Roman fontu, velična fonta 11, single Line spacing, Margins 2,5cm (top, bottom, left, right).

Projekti se predaju na:

 • engleskom jeziku ili
 • na hrvatskom jeziku uz dodatak opisa projekta i troškovnika na engleskom jeziku

Prezentacije se trebaju pripremiti isključivo na engleskom jeziku.

Svaki projekt mora sadržavati:            

 • Naslovnu stranicu s imenom svih članova tima, nazivom projekta i kontaktima
 • Jednu stranicu kratki opis projekta
 • Sadržaj
 • Analizu ciljanog tržišnog segmenta (potrebe tržišta, segmentacija i rast tržišta)
 • Detaljan opis projekta i inovacije
 • Implementacija projekta/ proizvoda i marketinški plan
 • Terminski plan realizacije projekta
 • Troškovnik projekta (za najmanje 3, a najviše 5 godina)
 • Prilozi i kratki CV članova tima

Svi timovi čiji su projekti odabrani za 2.krug biti će obaviješteni 01.02.2014 o materijalima koji se trebaju pripremiti za prezentaciju žiriju koja će se održati 11.02.2014.godine.

Projekti mogu biti predani na engleskom jeziku (u potpunosti) ili na hrvatskom (u tom slučaju, opis projekta i troškovnik moraju biti dodatno i na engleskom jeziku).  Prezentacije koje će se održati 13.11.2014. u Hotelu Westin u Zagrebu trebaju biti u potpunosti na engleskom jeziku.

Metodologija ocjenjivanja: 

 • Inovacija (proizvod je inovativan); 25%
  • Koncept je u potpunosti nov i nije do sada primijenjen (ili je koncept dorađen na osnovu postojećeg; u tom slučaju se trebaju prikazati promjene i poboljšanja u odnosu na postojeći model)
  • Koncept je jasan i razumljiv
 • Relevantnost (u obzir su uzeti svi tržišni segmenti); 20%
  • Tim je istražio tržište, identificirao segment kojem se obraća  i razumije motivaciju turista za odabrano područje
 • Financijski trošak projekta u odnosu na prihode koje će projekt postići; 20%
  • Projekt je financijski isplativ
  • Projekt je moguće provesti i implementirati u postojeću turističku ponudu
 • Ostvarivost krajnjeg cilja- promocije u svrhu povećanja posjećenosti, 20%
  • Cilj je jasno definiran i izvediv te ne narušava postojeće koncepte turizma te, ukoliko da, zahtijeva minimalne promjene zakonskih regulativa 
 • Prezentacija; 15%
  • Projekt je napisan u skladu s pravilima natječaja, tema je razrađena na konzistentan način, projekt je književno ispravan i vizualno uredan

 

Napomene:

Projekti koji ne budu sadržavali neki od ključnih zadanih elemenata natječaja, neće se uzeti u razmatranje.

Svi članovi tima si samostalno pokrivaju troškove dolaska u Zagreb na prezentaciju.

 

Scenarij:

Turizam je u Hrvatskoj jedna od najbitnijih gospodarskih grana sa udjelom od čak 13% BDP-a. Posljednje dvije godine Hrvatska bilježi rast prihoda od turizma iako su prihodi i dalje ispod rekordne 2008. godine.

Broj turističkih dolazaka porastao je za 10,1% godišnje, dok je broj noćenja viši za 8,9%. Pri tome su rastu i dolazaka i noćenja turista pridonijeli isključivo strani turisti, dok je kod domaćih turista zabilježen pad i broja dolazaka i broja noćenja. No, prosječna potrošnja po noćenju znatno je manja (Eur 104,00) u odnosu na 2008. godinu (Eur 124,00).

Kumulativni podaci za razdoblje od siječnja do rujna pokazuju da je ostvareno gotovo 11 mil. turističkih dolazaka te nešto više od 60 mil. turističkih noćenja. Tako je broj noćenja za 3,9% viši nego u istom razdoblju 2011. godine, a i najviši je u proteklih pet godina.

Jedan od ograničavajućih faktora rasta prihoda od turizma uz slabu izvanpansionsku ponudu svakako je i sezonalnost kao jedna od glavnih karakteristika domaćeg turizma. U niže navedenom prikazu vidi se kako je sezonalnost u mediteranskim zemljama najistaknutija u Hrvatskoj. 

Kako bi potaknuo cjelogodišnji turizam, prvenstveno u hotelskom sektoru, ekipe koje pristupe ovom natječaju za glavni cilj imaju predstaviti proizvodi/ projekt i/ili model koji će na određenom području privući goste i izvan glavne turističke sezone.

Partneri

Generalni sponzor

Pokrovitelji

Medijski pokrovitelji

Sponzori